شناسایی محلول های فرآیندی و شیمیایی وتاثیر دمای الکترولیت و مواد افزودنی در پالایشگاه

تاریخ و ساعت:

۷ تیر, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۲۸ تیر, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, انتهای بلوار آموزش, شهر مس, کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
30 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: Free
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا