شناسایی ،مفصل بندی و سرکابل زنی کابلهای توزیع

شناسایی ،مفصل بندی و سرکابل زنی کابلهای توزیع

تاریخ و ساعت:

۱۳ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۷ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

شناسایی ،مفصل بندی و سرکابل زنی کابلهای توزیع

مدت : 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا