شناخت وکاربرد کمپرسورها درصنعت

تاریخ و ساعت:

۲ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

 • آشنایی با انواع کمپرسورها
 • آشنایی با تعمیر وتنظیم کمپرسورهای اسکرو و پیستونی
 • آشنایی با راه اندازی و عیب یابی کمپرسورهای سانتریفوژ مربوط به بویلرهای تاسیساتی مجتمع
 • آشنایی با کمپرسورها
 • آشنایی با کمپرسورهای تولید هوای فشرده و توانایی خاموش و روشن کردن آنها
 • تسلط بر تعمیر کمپرسور هودن و انگرسولرند
 • توانایی شناخت و انتخاب انواع کمپرسور

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با تعمیر وتنظیم کمپرسورهای اسکرو و پیستونی
 • آشنایی با راه اندازی و عیب یابی کمپرسورهای سانتریفوژ مربوط به بویلرهای تاسیساتی مجتمع
 • آشنایی با کمپرسورها
 • آشنایی با کمپرسورهای تولید هوای فشرده و توانایی خاموش و روشن کردن آنها
 • ترمودینامیک تراکم
 • تسلط بر تعمیر کمپرسور هودن و انگرسولرند
 • تسلط بر تعمیر کمپرسورهای اسکرو
 • تسلط بر سرویس و نگهداری کمپرسور های کارخانه اسید
 • تسلط بر عیب یابی ، تعمیر ، تنظیم  کمپرسورهای اسکرو و پیستونی
 • تسلط در انجام تعمیرات کمپرسورهای پالایشگاه
 • تفاوت در کاربری کمپرسور
 • توانایی تعمیر کمپرسورهای اسکرو
 • توانایی شناخت و انتخاب انواع کمپرسور
 • توانایی عیب یابی،تعمیر کمپرسورهای اسکرو
 • خشک کردن گازها
 • دسته بندی انواع کمپرسور
 • روغنکاری کمپرسورها
 • شناسائی دستگاه ها و تجهیزات کمپرسورخانه وپمپخانه در امور پالایشگاه وریخته گریها
 • کمپرسورهای دورانی;کمپرسورهای رفت و برگشتی
 • کمپرسورهای گریز از مرکز

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا