شستشوی شیمیایی تجهیزات

تاریخ و ساعت:

۲۲ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۶ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

شستشوی شیمیایی تجهیزات

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا