شخص مجاز حفاظت سقوط

تاریخ و ساعت:

۱۰ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • توانایی ایمنی کار در ارتفاع
 • شناخت موارد ناایمن کار در ارتفاع

سرفصل های دوره:

 • اشخاص مسئول
 • اصول حفاظت سقوط
 • الزامات تکیه گاه
 • الزامات قانونی حفاظت سقوط
 • بازرسی های سیستم های حفاظت سقوط
 • توانایی ایمنی کار در ارتفاع
 • سازگاری سخت افزاری حفاظت سقوط
 • سلسله مراتب حفاظت سقوط
 • سیستم های ایمنی نردبان
 • سیستم های تثبیت موقعیت کار
 • عملکرد و هدف جاذب های انرژی
 • لایف لاین های افقی
 • لایف لاین های خود جمع شونده
 • لایف لاین های عمودی
 • لنیاردهای جاذب انرژی
 • پوشیدن هارنس تمام بدن

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا