شبکه Modbus

تاریخ و ساعت:

۱۸ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۰ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرفصل های دوره:

  • آشنایی با  پیکر بندی  و برنامه نویسی ارتباط Master-Slave  در مدباس RTU;
  • آشنایی با  پیکر بندی  و برنامه نویسی ارتباط Master-Slave  در مدباس TCP;
  • انواع پروتکل های Modbus وکاربرد آنها  در اتوماسیون صنعتی;
  • بستر های فیزیکی Modbus RTU/ASCII;
  • جایگاه Modbus در بین شبکه های صنعتی;
  • نرم افزارهای مربوط به Modbus;
  • ویژگی های Modbus RTU /ASCII;
  • ویژگی های Modbus TCP

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا