سیستم های انتقال شارژ به واحد درایر

تاریخ و ساعت:

۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور ذوب

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سیستم های انتقال شارژ به واحد درایر

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا