سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA) با رویکرد مدیریت ریسک در ISO 9001:2015

تاریخ و ساعت:

۲۸ خرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۳۰ خرداد, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, انتهای بلوار آموزش, شهر مس, کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا