سیستم ملی مدیریت رویداد براساس IS700

تاریخ و ساعت:

۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سیستم ملی مدیریت رویداد براساس IS700

مدت: 6 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا