سیستم جامع برق و ابزار دقیق سربار کش کایرو

تاریخ و ساعت:

۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۳:۱۷ ق.ظ - ۳:۱۷ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور مهندسی

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سیستم جامع برق و ابزار دقیق سربار کش کایرو

مدت: 240 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا