سرویس ونگهداری ماشین آلات راهسازی ومعدنی

تاریخ و ساعت:

۴ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرویس ونگهداری ماشین آلات راهسازی ومعدنی

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا