زمین آمار 2

تاریخ و ساعت:

۶ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور معدن

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

زمین آمار 2

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا