روش های تولید آب دمین

تاریخ و ساعت:

۱۷ آذر, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۹ آذر, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

 • آشنایی با آب DM و روش های تولید آن
 • آشنایی با احیای ستون های رزینی
 • آشنایی با انواع رزین ها و نحوه استفاده از آن در بازیابی آب
 • آشنایی با انواع سختی آب و روش های تصفیه آن
 • آشنایی با سیستم دمین;آشنایی با سیستمOM
 • توانایی احیای ستون های رزینی;توانایی انجام CIP سیستم RO
 • توانایی کار با سیستمRO
 • مهارت انجام احیاء ستون های رزینی

سرفصل های دوره:

 • انواع سختی آب
 • دلایل تصفیه آب
 • روش های تصفیه آب
 • طبقه بندی رزین های تبادل یونی
 • مراحل بازیابی آب به روش استفاده از رزین های تبادل یونی
 • مراحل تصفیه آب به روش  رزین های تبادل یونی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا