رفتارسازمانی

تاریخ و ساعت:

۱۱ اسفند, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

آشنایی با رفتارهای فردی ،گروهی و مفاهیم رفتار سازمانی

سرفصل های دوره:

آشنایی با رفتارهای فردی ،گروهی و مفاهیم رفتار سازمانی;تفاوت های فردی;روانشناسی سازمانی;شخصیت شناسی و تنظیم ارتباط مبتنی بر نوع شخصیت;نظریه های رفتار سازمانی;نقش ارث و محیط بر رفتار انسان;کاهش استرس و تعارض در سازمان;یگانگی فرد و سازمان

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا