راهکارهای کاهش مصرف انرژی برق در کارخانجات و صنایع

تاریخ و ساعت:

۲۳ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۶ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 260,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

راهکارهای کاهش مصرف انرژی برق در کارخانجات و صنایع

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا