راهبری عملیات سنگ شکن ریجکت کارخانه تغلیظ 2 ویژه تکنسین ها

تاریخ و ساعت:

۲۰ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۳ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

  • انواع خوراک دهی یکنواخت و غیر یکنواخت به سنگ شکن بار برگشتی;
  • رویکردهای جدید در طراحی مدارهای خردایش و اهمیت سنگ شکن بار برگشتی در طراحی مدار;
  • معرفی سنگ شکن بار برگشتی کارخانه پرعیارکنی 2 فاز 2;
  • چالش اساسی بکارگیری سنگ شکن بار برگشتی

سرفصل های دوره:

  1. آشنایی با مباحث اولیه تعمیراتی سنگ شکن ریجکت کارخانه تغلیظ دو با رویکرد عملیاتی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا