حفظ صحنه ی جرم

تاریخ و ساعت:

۱۲ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۱۴ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:

آشنائی با مستندسازی در صحنه جرم

سرفصل های دوره:

 • اقدامات اساسی در حفظ صحنه جرم
 • انواع سرقت و روشهای آن
 • اهداف مشاهده و توصیف;جرایم مجازی
 • جرم و صحنه جرم
 • حضور افراد در صحنه جرم
 • روش های پیشگیری از جرم
 • رویکردهای پیشگیری از جرم در سازمان
 • سرقت در محیط اداری
 • شیوه های مظنون شناسی
 • عوامل روانی مشاهده و توصیف
 • مستندسازی در صحنه جرم
 • مشاهده و توصیف در صحنه جرم
 • نکات مهم در حفظ صحنه جرم
 • هدف اصلی بررسی صحنه جرم
 • ویژگی کارشناسان بررسی صحنه جرم
 • پیشگیری از وقوع جرم
 • کروکی صحنه جرم

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا