حفاظت موتورهای الکتریکی

تاریخ و ساعت:

۱۸ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • آشنایی با فاکتورهای تحت حفاظت در موتورهای الکتریکی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با فاکتورهای تحت حفاظت در موتورهای الکتریکی;
 • اثرات مخرب شبکه ای بر کارکرد موتورها;
 • استفاده از نرم افزار ETAP در حفاظت الکتروموتورها;
 • افت مشخصه الکتروموتورها در اثر جریانهای نامتعادل;
 • بازرسی الکتروموتورها;بررسی عوامل خطا در الکتروموتورها;
 • حفاظت اضافه بار;
 • حفاظت توسط فیوز;
 • حفاظت جریان زیاد فاز;
 • حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ;
 • سیستم های حفاظتی مرتبط با موتورها و حفاظت موتورها در برابر خطاهای وارده;
 • موارد استفاده از حفاظت لحظه ای;نحوه انتخاب کلید و تنظیمات آنها

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا