تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

تاریخ و ساعت:

۲۸ دی, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۲۹ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

سرفصل های دوره:

 • استاندارد شماره 1 حسابرسی
 • استاندارد شماره 2 حسابرسی
 • استاندارد شماره 3 حسابرسی
 • استاندارد شماره 5 حسابرسی
 • استاندارد شماره 6 حسابرسی
 • تعریف و ضرورت تهیه و کاربردهای صورت جریان وجوه نقد برای مدیران
 • دارائیها و بدهیهای حسابرسی
 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 • ستاندارد شماره 14 حسابرسی
 • شناخت درآمد، گزارش عملکرد مالی
 • صورت جریان وجوه نقد
 • نحوه تنظیم صورتهای مالی
 • نحوه تهیه و تفکیک صورت جریان وجوه نقد

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا