تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری

تاریخ و ساعت:

۱۳ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

  • آشنایی با تضمین کیفیت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا