معدن و کانه آرائی

ترسیم نقشه و مقاطع ساختاری والتراسیون

تاریخ و ساعت:

۱۱ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۱۲ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

  • توانایی برداشت ساختارهای زمین شناسی و دگرسانی و رسم تقشه و مقاطع آن ها

سرفصل های دوره:

  • انواع التراسیون و التراسیون های معادن پورفیری مس
  • برداشت انواع التراسیون در معدن مس پورفیری
  • تهیه مقاطع از نقشه التراسیون تهیه شده
  • تهیه نقشه التراسیون معدن مس پورفیری
  • کانی سازی مس پورفیری در مدل التراسیون لوول و گیلبرت
  • معرفی التراسیون
  • معرفی کانی های رسی بوجود امده براثرالتراسیون در معادن

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا