تجهیزات شستشوی اضطراری

تاریخ و ساعت:

۱۵ بهمن, ۱۳۹۹ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۶ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

  • آشنایی با تجهیزات شستشوی اضطراری

سرفصل های دوره:

  • ارزیابی ریسک مواد شیمیایی
  • استانداردهای رایج در خصوص تجهیزات شستشوی اضطراری
  • اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی
  • حداقل ضروریات در کاربرد و استفاده از تجهیزات شستشوی اضطراری
  • سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک
  • کدهای بین المللی در شناسایی مواد شیمیایی
  • لوزی خطرات مواد شیمیایی و چگونگی استفاده از آن
  • معرفی تجهیزات و امکانات اضطراری مواجهه با مواد شیمیایی
  • معرفی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم GHS

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا