تاب آوری در شرایط اضطراری

تاریخ و ساعت:

۲۸ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۹ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

تاب آوری در شرایط اضطراری

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا