بکارگیری نرم‌افزار موازنه جرم موازن در عیب‌یابی و کنترل بهتر مدار فرآو

تاریخ و ساعت:

۲۳ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 320,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

بکارگیری نرم‌افزار موازنه جرم موازن در عیب‌یابی و کنترل بهتر مدار فرآو

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا