بکارگیری نرم‌افزار موازنه جرم موازن در عیب‌یابی و کنترل بهتر مدار فرآو

تاریخ و ساعت:

۲۳ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۵ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

بکارگیری نرم‌افزار موازنه جرم موازن در عیب‌یابی و کنترل بهتر مدار فرآو

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا