بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها ویژه تکنیسینها

تاریخ و ساعت:

۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۸:۳۰ ب.ظ - ۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 0 (0 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا