بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها ویژه کارشناسان

تاریخ و ساعت:

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها ویژه کارشناسان

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا