بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

تاریخ و ساعت:

۶ دی, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۹ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

 • آشنایی با انواع فیوزها و کاربردهای آنها;
 • آشنایی با مدارت فرمان و قدرت کنتاکتوری;
 • آشنایی با کاتالوگها و نقشه ها و مدارات برقی;
 • توانایی تعمیر المانهای معیوب مدارات فرمان و قدرت الکتروموتورها;
 • توانایی چک کامل مدار تریستوری هویست شاولهای 1900 و 2100

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با المانها و نحوه کدگذاری آنها در ترسیم نقشه ها و نقشه خوانی;
 • آشنایی با انواع روشهای ترمز در موتورهای آسنکرون و طراحی مدارات فرمان و قدرت آنها;
 • آشنایی با انواع فیوزها و کاربردهای آنها;
 • آشنایی با انواع نقشه ها و روش نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت کنتاکتوری;
 • آشنایی با مدارت فرمان و قدرت کنتاکتوری;
 • آشنایی با کاتالوگها و نقشه ها و مدارات برقی;
 • اجزائ مدارات فرمان و قدرت کنتاکتوری;
 • توانایی تعمیر المانهای معیوب مدارات فرمان و قدرت الکتروموتورها;
 • توانایی نقشه خوانی کاتالوگها و نقشه های مدارات صنعتی;توانایی چک کامل مدار تریستوری شاولهای 1900 و 2100;
 • توانایی چک کامل مدار تریستوری هویست شاولهای 1900 و 2100;
 • روش انتخاب وسایل حفاظتی و بررسی منحنی مشخصه های قطع و وصل و نحوه تنظیمات آنها;
 • روش انتخاب کنتاکتور متناسب با بار خروجی;
 • شناخت اجزائ داخلی وسایل حفاظت و نحوه عملکرد آنها;
 • طراحی مدارهای فرمان و قدرت کنتاکتوری;
 • نحوه استفاده و کاربرد وسایل حفاظتی(رله کنترل بار، کلید محافظ موتوری، کنترل فاز و…) ا .;
 • و نحوه استفاده از آنها در مدارات فرمانSSRآشنایی با سویچهای الکترونیکی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا