بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

تاریخ و ساعت:

۱۶ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۰ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 2
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 320,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا