(بررسی علل و عیوب جوش(ویژه جوشکاران

تاریخ و ساعت:

۲۶ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

  • توانایی تشخیص معایب جوشکاری

سرفصل های دوره:

  • اخلاق و آداب مهمانداری
  • اصول و موازین بهداشت جسمانی در شغل مهمانداری
  • انجام تشریفات قبل از ورود مهمانان به مهمانسرا
  • بهداشت فردی و محیط
  • توانایی انجام امور مهمانداری
  • توانایی رعایت اصول مهمانداری و پذیرش مهمان
  • فعالیتها و اهمیت نقش مهماندار در کشیک شب
  • مقایسه نظافت روزانه با نظافت اساسی و اشراف بر مراحل نظافت اساسی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا