بررسی رفتار ژئوشیمیایی مس در معادن مس پورفیری از دیدگاه زمین شناسی

تاریخ و ساعت:

۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۱ ۶:۳۱ ق.ظ - ۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, انتهای بلوار آموزش, شهر مس, کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

Scroll to Top