بازرسی جوش مقدماتی

تاریخ و ساعت:

۱۰ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 1
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 260,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

بازرسی جوش مقدماتی

مدت: 24 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا