ایمنی کار با مواد شیمیائی در لیچینگ

تاریخ و ساعت:

۲۸ فروردین, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا