ایمنی برق فشار قوی

تاریخ و ساعت:

۱۴ دی, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

  • توانایی رعایت نکات ایمنی برق فشار قوی;شناسایی موارد ایمنی برق فشار قوی

سرفصل های دوره:

  • MATN حریم های مجاز جهت تاسیسات فشار قوی براساس استاندارد
  • آتش نشانی و اطفای حریق در تجهیزات فشار قوی
  • آیین نامه و مقررات کار بر روی تاسیسات فشار قوی
  • تجهیزات حفاظت فردی و گروهی در برق فشار قوی
  • تحلیل حوادث برقی مجتمع مس سرچشمه
  • دسته بندی خطرات انرژی الکتریکی و حوادث مرتبط با آن
  • شناسایی موارد ایمنی برق فشار قوی
  • میدان های الکتریکی و مغناطیسی و کنترل اثرات نامطلوب آن
  • ولتاژ قدم، تماس، انتقال و مقررات ایمنی آن;کمکهای اولیه

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا