اپراتوری سنگ شکن اولیه

تاریخ و ساعت:

۹ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱۳ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

آموزش معدن,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اپراتوری سنگ شکن اولیه

مدت: 240 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا