اپراتوری جرثقیلهای سقفی دستی

تاریخ و ساعت:

۱۴ اسفند, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۸ اسفند, ۱۴۰۰ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 6
30 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 320,000 تومان
تعداد: مجموع:

About Theتقویم آموزشی

تمام وقت بمدت 40 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا