اپراتوری بلندینگ و انبار مواد در ذوب سرچشمه

تاریخ و ساعت:

۲۶ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲۷ بهمن, ۱۳۹۹ - ۹:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • آشنایی با خواص مواد ته پاتیل ذوب جهت خردایش در سنگ شکن فکی موبایل
 • آشنایی با سیستم غبارگیری از نوار نقاله ها و سیلوها
 • آشنایی سیستم انتقال مواد اولیه از سنگ شکنها به سیلوها و قسمتهای ریورب و کنورتر
 • توانایی ارزیابی و گزارش وضعیت غیر عادی و اشکالات موجود در تجهیزات سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی اعلام وضعیت شارژ کوره های ریورب به انبار و فیدرهای کنسانتره
 • توانایی اندازه گیری و کنترل مقدماتی در واحد سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی بررسی وضعیت گریسکاری ، فشار روغن ، فشار هوا و ردجه حرارت تجهیزات موجود در قسمت سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی تشخیص علایم خطر و آزیرهای دستگاهها و تجهیزات واحد سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی تشخیص عیوب موجود در تجهیزات سنگ شکنها و اختلاط مواد و نوار نقاله های انتقال مواد در عملیات ریورب
 • توانایی تولید بار در سنگ شکن فکی موبایل با دانه نبدی مورد نیاز
 • توانایی در کنترل دانه بندی مواد خروجی از سنگ شکن فکی و تفکیک جهت کاربردهای مختلف
 • توانایی هماهنگی با واحد تغلیظ جهت تحویل آهک و کنترل کیفیت کنسانتره ارسالی از تغلیظ
 • توانایی هماهنگی جهت بارگیری کنسانتره از انبار و تخلیه در شوت
 • توانایی و هماهنگی با واحد بلندینگ به منظور ارسال بار به بین 008
 • توانایی کار با قسمت مانیتورینگ تجهیزات سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • شناسایی سنگ شکن فکی و مخروطی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با خواص مواد ته پاتیل ذوب جهت خردایش در سنگ شکن فکی موبایل
 • آشنایی با سیستم غبارگیری از نوار نقاله ها و سیلوها
 • آشنایی با کیفیت و خواص مواد اولیه ورودی به کوره های ریورب ، کنورتر و سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • اختلاط مواد در انبار
 • ایمنی در بلندینگ
 • بینهای موجود در بلندینگ
 • توانایی ارزیابی و گزارش وضعیت غیر عادی و اشکالات موجود در تجهیزات سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی استفاده از ابزارهای دستی در واحد سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی اعلام وضعیت شارژ کوره های ریورب به انبار و فیدرهای کنسانتره
 • توانایی اندازه گیری و کنترل مقدماتی در واحد سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی بررسی وضعیت گریسکاری ، فشار روغن ، فشار هوا و ردجه حرارت تجهیزات موجود در قسمت سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی تشخیص علایم خطر و آزیرهای دستگاهها و تجهیزات واحد سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • توانایی تشخیص عیوب موجود در تجهیزات سنگ شکنها و اختلاط مواد و نوار نقاله های انتقال مواد در عملیات ریورب
 • توانایی تولید بار در سنگ شکن فکی موبایل با دانه نبدی مورد نیاز
 • توانایی در کنترل دانه بندی مواد خروجی از سنگ شکن فکی و تفکیک جهت کاربردهای مختلف
 • توانایی هماهنگی با واحد تغلیظ جهت تحویل آهک و کنترل کیفیت کنسانتره ارسالی از تغلیظ
 • توانایی هماهنگی جهت بارگیری کنسانتره از انبار و تخلیه در شوت
 • توانایی کار با قسمت مانیتورینگ تجهیزات سنگ شکنها و اختلاط مواد
 • سیستم غبار گیر
 • سیستم مانیتورینگ کنترل بلندینگ
 • شناسایی سنگ شکن فکی و مخروطی
 • شناسایی سیستم انتقال مواد اولیه از سنگ شکنها به سیلوها و قسمتهای ریورب و کنورتر
 • نوار  تریپر دار 28 و 30;نوار نقاله انتقال باردر بلندینگ

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا