اصول فرایند استخراج با حلال (1)

تاریخ و ساعت:

۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اصول فرایند استخراج با حلال (1)

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا