اصول عملیاتی کوره فلش

تاریخ و ساعت:

۶ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۰۰ ق.ظ - ۲ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

درباره دوره

هدف دوره:

  • آشنایی با اصول عملیاتی کوره فلش;
  • اصول کنترل و عملیاتی کوره فلش

سرفصل های دوره:

  • انواع مواد ورودی به کوره و مشخصات کنسانتره
  • اکسایش ذرات;درصد غنی سازی اکسیژن
  • چرایی ذوب مات;کنترل ارتفاع مذاب
  • کنترل ترکیب سرباره
  • کنترل عیار مات;کنترل غبار سولفاته شده
  • کنترل مکش کوره;کنترل نرخ جریان غبار;کنترل نرخ شارژ خشک ورودی;کنترل های کوره

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا