اصول الکترووینینگ ویژه مراقبتکاران و متصدیان

تاریخ و ساعت:

۶ تیر, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۸ تیر, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اصول الکترووینینگ ویژه مراقبتکاران و متصدیان

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا