اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار

تاریخ و ساعت:

۲۹ بهمن, ۱۳۹۹ ۷:۳۰ ق.ظ - ۳۰ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

هدف دوره:

 • آشنایی با اصول حمل و جابجایی بار در محیط کار

سرفصل های دوره:

 • اصول استفاده از ابزار دستی
 • اصول حمل و جابجایی بار در محیط کار
 • این دوره به منظور جلوگیری از بروز بیماری های اسکلتی و حرکتی در حین انجام کار برگزار می گردد
 • بیماری های مرتبط با ارگونومی و آنالیز وضعیت های بدن حین انجام کار
 • تجهیزات و وسایل کمکی برای جابجایی مواد
 • تعیین مغایرت های ارگونومی محیط های کاری
 • حرکات کششی متناسب با محیط های شغلی
 • طراحی ارگونومیک محیط کار و شرایط کار و چگونگی تغییر فضاهای کار
 • فاکتور های استرس در محیط کار
 • نتایج بکار گیری ارگونومی در محیط کار
 • کلیات دانش ارگونومی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا