ارتباطات و روابط عمومی

تاریخ و ساعت:

۱۷ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۱۹ بهمن, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:

 • توانایی برقراری ارتباط با آژانس ها جهت تهیه بلیط میهمانان ، ماموران وبیماران
 • توانایی برقراری ارتباط با موتور پول بمنظور تامین وسیله نقلیه مناسب برای پرسنل مامور
 • توانایی برقراری ارتباط با هتل ها جهت اسکان میهمانان، ماموران و بیماران
 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر کاری با همکاران و ارباب رجوع

سرفصل های دوره:

 • ارتباط کلامی و غیر کلامی در توسعه ارتباطات و روابط عمومی
 • توانایی برقراری ارتباط با آژانس ها جهت تهیه بلیط میهمانان ، ماموران وبیماران
 • توانایی برقراری ارتباط با موتور پول بمنظور تامین وسیله نقلیه مناسب برای پرسنل مامور
 • توانایی برقراری ارتباط با هتل ها جهت اسکان میهمانان، ماموران و بیماران
 • توانایی برقراری ارتباط مؤثر کاری با همکاران و ارباب رجوع;رفتار و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ارتباطات
 • شخصیت درارتباطات
 • مشکلات وچگونگی حل و فصل مشکلات
 • مفهوم ارتباطات;منابع انسانی و عوامل مربوط در ارتباطات
 • مناسبات انسانی و ویژگی های نامناسب انسان در روابط عمومی
 • همدلی و پی بردن به عقاید و احساسات دیگران و جلوگیری از سوءتفاهم

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا