اتوماسیون اداری تحت وب چارگون

تاریخ و ساعت:

۲۴ مرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۵ مرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 5
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 140,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

اتوماسیون اداری تحت وب چارگون

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا