آموزش نظامی و ایست بازرسی

تاریخ و ساعت:

۱۷ اسفند, ۱۳۹۹ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۸ اسفند, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:
توانایی بازبینی سلاح های مورد استفاده نگهبانی و آماده بکار نمودن آنها

سرفصل های دوره:

  • آیین احترامات و تشریفات- حفاظت از تاسیسات
  • اقدامات تامینی در شرایط اضطراری- حفاظت کلام, فواید رازداری
  • بازرسی خودرو و نفر
  • توانایی بازبینی سلاح های مورد استفاده نگهبانی و آماده بکار نمودن آنها
  • شناخت و روش بهره گیری صحیح از بیسیم
  • شناسایی و مقابله با اشیا و افراد مشکوک در محیط
  • عوامل و انگیزه سرقت و پیشگیری های لازم- حفاظت فیزیکی( اصول پاسداری و نگهبانی)
  • کنترل و شناسایی جاسازیها – کنترل ورود و خروج نفر و تجهیزات و کالا

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا