آلودگی خاک و روش های نوین پاک سازی

تاریخ و ساعت:

۲۴ بهمن, ۱۴۰۱ ۸:۳۰ ب.ظ - ۲۵ بهمن, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 0 (0 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
ظرفیت تکمیل است

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا