آشنایی با کوره فلش

تاریخ و ساعت:

۱ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۲۹ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۰۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور ذوب

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

آشنایی با کوره فلش

مدت: 30 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا