آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

تاریخ و ساعت:

۱۱ مرداد, ۱۴۰۱ ۶:۳۰ ق.ظ - ۱۲ مرداد, ۱۴۰۱ - ۸:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (28 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا