آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

تاریخ و ساعت:

۲۳ شهریور, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۲۴ شهریور, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

,

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی

ثبت نام:

نوع ثبت نام:

گروه 3
25 نفر مانده
تعداد ثبت نام
قیمت برای هر نفر: 140,000 تومان
تعداد: مجموع:

About The تقویم آموزشی

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

مدت: 12 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا