آشنایی با تجهیزات عمومی برق

تاریخ و ساعت:

۱۷ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۳۰ ق.ظ - ۱۹ خرداد, ۱۴۰۰ - ۷:۳۰ ق.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی, شهر مس

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

آشنایی با تجهیزات عمومی برق

مدت: 18 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا