آشنایی با استاندارد 2347، روش نمونه برداری آب

تاریخ و ساعت:

۱۸ خرداد, ۱۴۰۰ ۷:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

امور کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 25 (25 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

آشنایی با استاندارد 2347، روش نمونه برداری آب

مدت: 6 ساعت

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا