آئین نامه های انضباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن

تاریخ و ساعت:

۳ بهمن, ۱۳۹۹ ۸:۳۰ ب.ظ - ۴ دی, ۱۳۹۹ - ۸:۳۰ ب.ظ

مکان برگزاری دوره:

مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی,انتهای بلوار آموزش,شهر مس,کرمان

به اشتراک گزاری این دوره
ظرفیت: 30 (30 نفر مانده)
افزودن به تقویم شخصی
دوره به اتمام رسیده

About The تقویم آموزشی

اهداف دوره:

آشنائی با انضباط ظاهری و معنوی و استانداردسازی رفتار انتظامات

سرفصل های دوره:

  • مراحل برنامه ریزی امنیتی(تحلیل اهداف،پیش بینی،تحلیل ابزار،اجرا و ارزیابی)
  • آداب و منش انتظامات
  • استانداردهای رفتار در خصوص دستگیری و بازداشت
  • انضباط ظاهری و معنوی
  • جرائم ضدامنیت داخلی
  • دستور العمل کنترل ورود و خروج و طرح ها و دستور العمل های مورد نیاز
  • دستورات هماهنگی ،فرمان و دستور
  • معیارهای استانداردسازی رفتار انتظامات

مکان برگزاری دوره:

اسکرول به بالا